web stats מסביב לעולם - יומן מסע בסקוטלנד ואיסלנד

טיול לסקוטלנד ולאיסלנד 8.10.96 - 22.9

הטיול לאיסלנד נערך במסגרת חילופי סטודנטים בין הפקולטה למשפטים של המכללה למנהל לבין הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ריקיאויק. הרוח החיה בארגון החילופים הללו הוא ללא ספק פרופסור סטפן סטפנסון,מרצה ודמות בכירה בעולם המשפט האיסלנדי. סטפנסון (המתעקש להקרא סטפן), הינו אדם בלתי רגיל אשר צניעותו ונועם הליכותיו הפכוהו למושא הערצה בעיני כל. סטפן, אוהד ישראל מושבע אשר ביקר בישראל כתריסר פעמים אף קרא לשניים מששת ילדיו בשמות עבריים - איריס ויעקב. על אף 60 שנותיו הוא רץ מקפץ ומפזז כבן עשרה עד שקשה לעתים להבדיל בינו לבין הסטודנטים שלו. קשריו עם דמויות משפט מישראל כמו השופט שלמה לוין ודיקן הפקולטה פרופ' פרידמן הביאו לתכנון ולביצוע הביקורים. האיסלנדים ביקרו אצלנו בינואר 96 ובספטמבר יצאנו אנו אליהם.

עשרת האיסלנדים שביקרו אצלנו הם: ראקנר, סילה, אתא, אווה, אווסלוך, קריסטרון, אוחתאר, סיקי, קופי ואיינאר. כמעט לכל האיסלנדים היה זה ביקור ראשון בישראל למעט אתא שגרה בארצנו 4 שנים (שמה המלא הוא ארטהילדור גרימה גודמונדסדוטיר כך שמסיבות מובנות נקראת אתא). הסיבה לשהותה הממושכת היתה לא במפתיע - בחור אותו פגשה עת היתה מתנדבת בקיבוץ עין גדי. השניים התארסו ועברו לגור ליד משפחתו בכפר שלם. לאחר 4 שנים בישראל התגוררו השניים שנתיים באיסלנד ונפרדו. אתא הדוברת עברית רהוטה שמחה לשוב לישראל.

המשלחת הישראלית מונה 15 חברים: 7 חברי סגל - פרופ' פרידמן ורעייתו אלישבע, פרופ' נילי כהן ובעלה עמירם וד"ר תמר גדרון יחד עם הבעל נתן והבן הצעיר שחר. על שמונת הסטודנטים נמנו ד"ר מנחם אלדור שהוא מרצה למימון בפקולטה למנהל עסקים נוסף על היותו סטודנט למשפטים, שירה אוזיק, שרון לוריא, תמר קלהורה, עודד שומרוני, אייל מרדיקס, טל דנאי וכותב שורות אלה.

הביקור אמור היה להתחיל ב 26.9. עבדכם הנאמן ניצל את ההזדמנות לשהות מספר ימים קודם לכן בסקוטלנד בלווית בת דודתו המתגוררת באברדין.

לעמוד הבא